Ugankarska revija

problem 186    

montaa -cela 2

BH Enigmatska revija

bh upitnik 52

Datoteke su pripremljene za prenos u pdf formatu. Možete ih pogledati i odštampati sa besplatnim programom Adobe Reader.

Ako programa nemate, možete ga skinuti ovdje.

Prvo tekmovanje v reševanju križank

 

kajfe-503

Objavljeno v reviji Tovariš 21. 8. 1960