Ugankarska revija

problem 187    

montaa -cela 2

BH Enigmatska revija

bh upitnik 53

Datoteke su pripremljene za prenos u pdf formatu. Možete ih pogledati i odštampati sa besplatnim programom Adobe Reader.

Ako programa nemate, možete ga skinuti ovdje.

Ugankarska pravila

 

V začetku 60. let prejšnjega stoletja so se slovenski ugankarji dogovorili da v mrežastih ugankah, križankah, magičnih likih, izpolnjevankah ... uporabljajo samo samostalnike v prvem sklonu ednine, množino pa samo v izjemnih okoliščinah v zelo zahtevnih ugankah. Razen v posebnih križankah pa naj ne bi bilo izoliranih polj.
Sčasoma so se izoblikovala tudi pravila za povprečno dolžino besed posameznih ugank. Kriterij za objavo uganke določa vsak urednik po lastni volji, eni se držijo pravil, drugi pa poskušajo po liniji najmanjšega odpora, samo da bi dosegli komercialni uspeh.

POVPREčNE DOLŽINE BESED
Številke povprečnih dolžin besed predstavljajo matematično vrednost uganke, obstajajo še estetska merila (lahkost, domače besede, prepletenost). Šele ko uganka zadovolji oba kriterija, lahko računa na objavo.

Križanka 2+1 3.50
Lahka simetrična križanka 4.20
Tematska križanka 4.65
Slikovna križanka (skandinavka) 4.70
Križanke z nevrisanimi črnimi polji 5.0 - italijanska, alternativna, koordinatna, skrita, verižna, iz sredine, z izrekom, magična ...
Prepletena izpolnjevanka 4.50
Zavita uganka 4.60
Kombinirana uganka 5.40
Palindromni zavoji 5.70
Spirala, okviri 5.75
Mreža, serpentine, mozaik 6.00
Številčnice (vse različice) 7.00


NAŠE KRIŽANKE

Najbolj popularna in priljubljena ugankarska zvrst je križanka, ki jo upravičeno imenujejo kraljica ugank. čeprav so pravila za sestavljanje križank v Sloveniji zelo zahtevna (uporabljajo se samo samostalniki v ednini), so generacije ugankarjev ustvarile zelo veliko različic križank in ugank. Zato med drugim slovensko ugankarstvo sodi v sam svetovni vrh po kvaliteti in oblikovni lepoti križank. Na hitro bom naštel celo vrsto križank med katerimi so: Simetrična, Magična, Anagramna, Ameriška, Diagonalna, Trismerna, Štirismerna, Križanka 2+1, Francoska, Številska-aritmogrifna, Po četrtinah, Kriptogramna, Kombinacijska, Abecedna, Inicialna, Skandinavka, Slikovna .... Mislim da jih je vsaj še trikrat toliko. V zadnjem času so nekateri izdajatelji ugank začeli poimenovati križanke kar po svoje, tako je Skrita križanka lahko tudi Italijanska ali Iz sredine. Predstavil bom nekaj posebnosti križank, ki se najbolj pogosto pojavljajo v naših ugankarskih časopisih, kar bo, upam, pomagalo novim sestavljavcem in reševalcem.

KOORDINATNA KRIŽANKA
Pri tej križanki so opisi za vodoravne besede podani s koordinatami, ki kažejo, kje je treba začeti vpisovati posamezne besede. Opisi za navpične besede so med seboj pomešani. Sami morate vrisovati črna polja, ki razporejena nesimetrično. Križanka je oštevilčena ob zunanjem robu, za vodoravne besede s črkami, za navpične pa s številkami.

SKRITA KRIŽANKA
Pri tej križanki sami vrisujete črna polja in vpisujete številke. Prva vodoravna in prva navpična beseda se vedno začneta v prvem zgornjem levem kvadratku.

ITALIJANSKA KRIŽANKA
Prva vodoravna in prva navpična beseda potekata po celotni dolžini lika, lahko tudi druga beseda, a to ni obvezno. Opisi so podani po vrsticah in navpičnih stolpcih. Na koncu posamezne skupine opisov je v oklepaju navedeno število črnih polj, ki jih morate vrisati v tisto vrstico ali stolpec. Križanka je oštevilčena ob zunanjem robu, za vodoravne besede s črkami za navpične pa s številkami.

KRIŽANKA IZ SREDINE
Prva vodoravna in navpična beseda se ne začneta v levem zgornjem kotu, zato reševanje začnite v sredini, kjer je nekaj številk že vpisanih na prava mesta. Sami vrisujete črna polja in vpisujete manjkajoče številke.

VERIŽNA KRIŽANKA
Opisi za vodoravne besede so podani po vrsti v običajnem vrstnem redu, za navpične pa po stolpcih od leve proti desni, Prva vodoravna beseda se vedno začne v prvem gornjem levem polju. Za pomoč so že vpisane nekatere črke na prava mesta. V lik sami vrisujete črna polja. Križanka ni oštevilčena.

ALTERNATIVNA KRIŽANKA
Prva vodoravna in navpična beseda potekata po celi dolžini lika. Na koncu posamezne skupine opisov je v oklepaju navedeno število črnih polj, ki jih morate vrisati v tisto vrstico ali stolpec. Opisi so pod posameznimi črkami včasih najprej skupina opisov za vodoravno, včasih pa za navpično. Sami morate ugotoviti v katero smer je treba vpisati besede. Križanka je ob zunanjem robu v obeh smereh označena s črkami.

MEŠANA KRIŽANKA
Vse številke vodoravnih besed so že vpisane, navpične vpisujete v stolpce s črkami. Opisi za posamezne stolpce pa niso vedno navedeni v pravem vrstnem redu. V lik sami vrisujete črna polja.

KRIŽEM KRAŽEM (ali opisna osmerosmerka)
Uganko rešujemo podobno kot križanko, le da potekajo besede v osmih smereh: vodoravno, navpično in diagonalno, naprej in nazaj. Začetke posameznih besed označujejo številke, smer vpisovanja pa morate uganiti sami. Kadar je za isto številko več opisov, pomeni, da iz tega polja izhaja več besed. Vsaka beseda ima najmanj pet črk. Mnoge črke so skupne dvema ali več besedam, ker se le te med seboj prepletajo, križajo in nadaljujejo, zato za besedami ne postavljate črnih polj ali prečk. Večkratna pokritost vseh polj mora znašati najmanj 75%. Uganka je lahko tudi v kombinaciji s kako drugo uganko.

Za večino drugih križank za navodila, kako jo reševati, poskrbi avtor ali urednik (kriptogramna, številčna,...). Nekatere se prepoznajo po imenu: Trismerna, besede potekajo v treh smereh. Inicialna, opisi so podani po začetnicah iskanih besed ipd.