Ugankarska revija

problem 128 2019     montaa -cela 2

BH Enigmatska revija

bh upitnik 33 2019

Datoteke su pripremljene za prenos u pdf formatu. Možete ih pogledati i odštampati sa besplatnim programom Adobe Reader.

Ako programa nemate, možete ga skinuti ovdje.

First modern crossword

first modern crossword

prva ukrtenica- 2017-eng stran 1

prva ukrtenica- 2017-eng stran 2