Ugankarska revija

problem 187    

montaa -cela 2

BH Enigmatska revija

bh upitnik 53

Datoteke su pripremljene za prenos u pdf formatu. Možete ih pogledati i odštampati sa besplatnim programom Adobe Reader.

Ako programa nemate, možete ga skinuti ovdje.

Magični liki

 

MAGIČNI KVADRATI

Magične kvadrate so poznali že v antiki. Najstarejši magični kvadrati se nahajajo na kopskem strešniku (črepinji) ostrakonu, ki je shranjen v Kairu. Stavek v obliki kvadrata so našli napisan v talnem mozaiku v italijanskem mestecu Pieve Tarzagni blizu Verone, pozneje pa so ga odkrili še drugje po Italiji.

4 - ostrakon -mag-

Prvi, petčrkovni kvadrat je napisan z grškimi črkami, enako kot sta napisana tudi druga dva kvadrata. Prvi kvadrat vsebuje besede: SATOR, ASORE, TONEN, ORNEN in RENEL.
V drugem, štiričrkovnem kvadratu so grške besede: ALFA, LEON, FONE in ANER.
V tretjem, tričrkovnem kvadratu so (menda) koptska imena: PSAN, AGO in NON.
Najbolj znan je kvadrat SATOR: SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, kar naj bi pomenilo (ni pa to potrjeno): Sejalec Arepo s težavo drži (nosi) kolesa. Kvadrat se bere v obe smeri enako in za ugankarje je še danes zanimiv. Iz besed kvadrata Sator je možno sestaviti celo vrsto raznih, ugankarsko različnih kombinacij.
Nekdaj so kvadrat Sator uporabljali kot magično formulo, ki je po verovanju ščitila ljudstvo od kuge, stekline in drugih bolezni.

MAGIČNI KVADRATI V SLOVENŠČINI

V slovenščini so objavljali v raznih publikacijah v 19. in začetku 20. stoletja, tri-, štiri- in petčrkovne, pozneje pa tudi šestčrkovne magične kvadrate.
Prvi slovenski magični kvadrat 7x7 je sestavil Peter Kovič (šifra: KO-PA), in ga objavil v KVKZ 5/1953. Dve leti pozneje je KVKZ (1/1955) objavil razpis za sestavo prvega slovenskega magičnega kvadrata 8x8. Na razpis se je odzval le Franc Magajna, njegov magični kvadrat 8x8, ki nima niti enega samostalnika (Vakanta...) je objavil KVKZ 5/1955.
Glede na dejstvo, da so v začetku šestdesetih let dogovorjena nova pravila, da se v mrežastih ugankah uporabljajo samo samostalniki v prvem sklonu ednine in le izjemoma množina, magični kvadrat 7x7 Petra Koviča in magični kvadrat 8x8 Franca Magajne veljata le kot poizkusa.

SAMOSTALNIŠKI MAGIČNI LIKI

Da so samostalniško sestavljene mrežaste uganke bolj kvalitetne in več vredne, so očitno nekateri dojeli že precej pred uvedbo novih pravil. Naš zvezda, glasilo dijaških kongregacij in verski list za dijake in dijakinje (urednik dr. Tomaž Klinar), je v prvi številki (leto XI) z datumom 20. 9. 1941, objavil prvi samostalniški magični kvadrat 6x6 (brez navedbe avtorja, rešitev: Koleda, Oberon, Ledina, Erivan, Donava, Ananas).

4--arobni kvadrat  6x6

Prvi magični kvadrat 7x7 iz samih samostalnikov je sestavil Marko Napast in ga objavil v Tovarišu - KVKZ 38/1967.
Uredništvo ugankarskega časopisa Križemkražem, ki ga je izdajalo Ugankarsko društvo »Domen« je objavilo v tretji številki 1. 5. 1985 Razpis za sestavo magičnega kvadrata 8x8. Na razpis se je odzval samo eden sestavljavec Ante Žutič, do takrat neznan med sestavljavci. Prvi magični kvadrat 8x8 je tako objavil Križemkražem v šesti številki 1. 11. 1985.
Po letu 1986 so nastali tudi magični liki v obliki zvezde, ščita (križa) in kotnika.