Ugankarska revija

problem 186    

montaa -cela 2

BH Enigmatska revija

bh upitnik 52

Datoteke su pripremljene za prenos u pdf formatu. Možete ih pogledati i odštampati sa besplatnim programom Adobe Reader.

Ako programa nemate, možete ga skinuti ovdje.

Prva slovenska križanka

 

Družinski mesečnik Mladika je izdajala Mohorjeva družba. Mladika je izhajala mesečno med obema vojnama in je imela ugankarsko prilogo. V majski številki leta 1925 je bila objavljena Križanica, ki je bila podpisana s psevdonimom Domen, Zgonik. Pod tem imenom se je skrival takratni župnik iz Zgonika Peter Butkovič. Peter Butkovič Domen tako velja za avtorja prve slovenske križanke.

2--dom-org-cela kr.-mg282

 

Domen je ob križanki pojasnil, od kod je križanka prišla in kako se rešuje:


»Ta obrazec (uganka s križanjem besed = cros word puzzle) smo dobili v novejšem času iz Amerike, neverjetno hitro so si ga osvojile v Evropi najrazličnejše tedenske revije in družinski listi. Celo v politične liste med inserate je zašel. Tako ima morda že na uganke svoj vpliv. Pri rešitvi pazi; vsaka beseda se začne pri številki in je omejena na rob obrazca in na črni kvadrat ali pa (v belih poljih) na dva črna kvadrata, za vsako belo polje je določena le črka; besede se križajo vodoravno in navpično (od številke počez ali navzdol, v nekaterih poljih pa le vodoravno in navpično). Kolikor je treba ključa, ti ga da zastavljavec.«